Počas letných mesiacov pre Vás náš klub pripravil letný tréningový program pre strelcov z olympijských lukov. Tréning je určený aj pre nečlenov klubu, pre mierne pokročilých strelcov, predpokladmi sú vek minimálne mladší žiak a 2 roky strieľania, samotný strelec musí byť schopný kondične zvládnuť tréningovú jednotku v trvaní 3 hodín a individuálnej činnosti.

Cieľom sústredenia je zlepšenie streleckej techniky, pripravenie individuálneho tréningového programu, nastavenie náradia a príprava na Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe. Rovnako obsahom budú aj základy pravidiel terčovej lukostreľby.

 

Sústredenie bude pozostávať z ôsmych tréningov v dvoch blokoch.

Termíny tréningov: 29.07.01.08. a 26.08. až 29.08.

 

Rámcový program tréningu:

08:30 zraz účastníkov

08:35 príprava strelnice a náradia

08:45 začiatok tréningu

11:45 ukončenie tréningu a zloženie strelnice

Obsah tréningu bude individuálne prispôsobený jednotlivým účastníkom.

 

Maximálny počet účastíkov je 8.

 

V prípade záujmu o sústredenie alebo o ďalšie informácie nás kontaktujte.