Toto malé príslušenstvo lukostrelca vyvoláva viac otázok, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Chránič prstov má totiž niekoľko funkcií. Na rozdiel od jednoduchej koženej streleckej rukavičky alebo jednoduchého chrániča, ktorých úlohou je hlavne chrániť prsty pred silným tlakom tetivy, moderné chrániče uľahčujú presné uloženie prstov na tetivu (priložením tetivy na rovnú kovovú dlaňovú časť), ukotvenie na tvári (priložením nastaviteľnej ukotvovacej platničky ku spodku sánky), uloženie malíčka (na špeciálny výstupok) a tiež napomáhajú hladkému vypusteniu šípu (pomocou zárezu v prstovej časti chrániča a pomocou plastového oddeľovača prstov). Osobitnú úlohu má chránič prstov v divízii holý luk, kde ho strelci využívajúci stringwalking používajú na nastavenie uhla výstrelu šípu v závislosti od vzdialenosti k terču. Je teda zrejmé, že pre rôzne divízie kladú pravidlá World Archery na chránič prstov rôzne obmedzenia. Strelci by mali byť s nimi dobre oboznámení, ak sa chcú vyhnúť frustrácii pri kontrole náradia.

 

Zvratný (olympijský) luk

Pravidlá WA hovoria o chrániči prstov v divízii recurve bow nasledovné:

Finger protection in the form of finger tape, shooting glove (wrist strap allowed), finger tab or a combination of finger protection to draw and release the bowstring is permitted, provided they do not incorporate any device that assists the athlete to draw and release the bowstring.
Finger protection may incorporate an anchor plate for anchoring, thumb or finger rests for non-drawing fingers, finger straps around fingers to secure finger protection to the hand, finger separator between fingers to prevent pinching the arrow, tab plate/s for securing tab materials/layers together and plate extensions for consistent hand placement may be used. Finger protection may be made of any number of layers and material. No part of the finger protection may extend around the hand between thumb and fingers or beyond the wrist joint or restrict wrist movement. On the bow hand an ordinary glove, mitten or similar item may be worn but shall not be attached to the grip of the bow.

Čiže použiť sa môže jednoduché olepenie prstov lepiacou páskou, rukavička (môže mať remienok okolo zápästia) alebo aj zložitejší "tab", pokiaľ neobsahujú zariadenie, ktoré by mohlo strelcovi pomáhať držať alebo vypúšťať tetivu. To znamená, že napríklad tzv. "tvrdá" rukavica strelcov kyudo nespĺňa pravidlá WA, lebo má na palci špeciálny zárez (tsuru) uľahčujúci držanie a vypustenie tetivy. Podobne sporný je aj strelecký prsteň, ktorý používajú niektorí strelci z tradičných lukov.

Takíto strelci z historíckých lukov by teda mali súťažiť na iných súťažiach, než na súťažiach podľa pravidiel WA (keď pre nič iné, tak preto, lebo takéto luky svojou presnosťou nemôžu konkurovať moderným zvratným lukom).

Chránič prstov môže tiež obsahovať ukotvovaciu platničku, remienok na lepšie upevnenie k prstom ruky, separátor na oddialenie prstov (aby prsty nezovreli šíp), platničku na vzájomné spojenie vrstiev chrániča a nadstavby platničky na lepšie uchytenie v dlani a na uloženie prstov, ktoré neťahajú tetivu. Chránič môže mať ľubovoľný počet vrstiev, ale žiadna jeho časť nesmie ísť okolo ruky v oblasti medzi prstami a palcom alebo za zápästie, nesmie tiež slúžiť na obmedzenie pohybu zápästia. Na ruke, ktorá drží luk, môže mať strelec riadnu rukavicu, jednopalcovú rukavicu (palčiak) alebo podobný prvok, pokiaľ nie sú pripevnené k rúčke luku.

Z uvedeného vyplýva, že na ruke nemožno mať nič, čo spevňuje zápästie, ako napríklad pomôcka opísaná v interpretácii pravidiel.

 

Holý luk

Pravidlá WA hovoria o chrániči prstov v divízii barebow nasledovné:

Finger protection in the form of finger stalls or tips, gloves, or shooting tab or tape, to draw and release the string is permitted, provided they do not incorporate any device that shall assist the athlete to hold, draw and release the string.
A separator between the fingers to prevent pinching the arrow may be used. An anchor plate or similar device attached to the finger protection (tab) for the purpose of anchoring is permitted. The stitching shall be uniform in size and colour. Marks or lines may be added directly to the tab or on a tape placed on the face of the tab. These marks shall be uniform in size, shape and colour. Additional memoranda is not permitted. On the bow hand an ordinary glove, mitten or similar item may be worn but shall not be attached to the grip of the bow.

Pri porovnaní pravidiel s pravidlami pre zvratný luk vyššie na prvý pohľad zaujme časť venovaná značkám na chrániči. Pre strelcov používajúcich stringwalking je to totiž pomôcka pre nájdenie miesta na tetive, ktoré zodpovedá stredovému zásahu pre konkrétnu vzdialenosť. Je známe, že hľadaná poloha na tetive sa mení so vzdialenosťou približne lineárne, odchýlky sú iba pri väčších vzdialenostiach a/alebo slabších lukoch. Pravidelné značky sú preto na chrániči veľmi užitočné.

Pravidlá WA o značkách hovoria nasledovné. Ak sú na chrániči stehy, musia byť rovnaké čo do veľkosti aj farby. Značky možno pridať aj buď priamo na na chránič, alebo na pásku prilepenú priamo na chránič. Samozrejme, opäť musia byť značky rovnaké vo veľkosti, tvare a farbe. Na chránič sa nesmú pridať žiadne ďalšie poznámky (napríklad o vzdialenosti). Tu treba povedať, že názor na značky na chrániči v divízii "holý luk" sa pomerne rýchlo vyvíja. Hlavným problémom je to, že niektorí výrobcovia priamo pridávajú na chránič čiarky, alebo výrazné stehy, pričom v zmysle pravidiel to je povolené (viď napríklad interpretáciu z roku 2017). Je preto otázne, prečo by si strelec sám nemohol pridať vlastné značky. Interpretácia z roku 2007 jasne hovorí, že značky a/alebo mierky na chrániči môžu byť, nie je z nej ale jasné, či ich môže pridať iba výrobca, alebo aj strelec. Interpretácia z roku 2014 jasne hovorila, že značky na páske nalepenej na chránič strelcom nie sú povolené. Zdá sa, že súčasné znenie pravidiel nezvýhodňuje tých strelcov, ktorí si kúpia "špeciálny" chránič, alebo si na chránič našijú vlastné stehy.

edit august 2020

Pravidlá World Archery od tohto roku akceptujú bare bow – holý luk aj pre terčovú lukostreľbu. Toto zo sebou prinieslo aj nové interpretácie pravidiel čo sa týka povoleného náradia pre holý luk. Väčšina nových interpretácii sa týka chrániča prstov. Najväčšia zmena je možnosť mať na chrániči prstov viacero značiek, prípadne značky môžu byť aj nepravidelné. Táto úprava pomôže strelcom pri strieľaní rôznych vzdialeností, keďže rovnako ako OL alebo KL už môžu mať svoj vlastný "sight tape".

Tu sú nové interpretácie pre chránič pristov a holý luk:  one  two  three

Pre doplnenie treba uviesť, že aktuálne uznesenie IFAA z 01-2018 nepovoľuje na súťažiach podľa pravidiel IFAA pridávanie vlastných značiek na chránič a strelec musí používať značky (alebo skrutky a vrypy), ktoré sú na chrániči od výrobcu. Na druhej strane, na rozdiel od WA, na súťažiach IFAA môže mať strelec so sebou poznámky (napríklad kde na chrániči je značka "od výroby" pre konkrétnu vzdialenosť).

Na druhej strane, opis chrániča v divízii "holý luk" nezahŕňa opierku na prsty, ktoré neťahajú tetivu. Podľa interpretácie z roku 2015 je však takáto opierka povolená pre všetky divízie. Nespomína sa ani to, že chránič prstov nesmie slúžiť na spevnenie zápästia, ale vyššie spomínaná interpretácia to zakazuje pre všetky divízie.

V divízii "holý luk" u WA nie je povolené ani zariadenie na kontrolu náťahu. Preto sú zakázané také modifikácie chrániča prstov, ktoré slúžia na získanie ďalšieho bodu dotyku s tvárou (Interpretácia z roku 2013)

 

Inštinktívny luk

Finger protection in the form of finger stalls or tips, gloves, or shooting tab or tape, to draw and release the string is permitted, provided they do not incorporate any device that shall assist the athlete to draw and release the string. Markings added by the athlete, whether or not uniform in size, shape and color are not permitted in the instinctive division.
An anchor plate or similar device attached to the finger protection (tab) for the purpose of anchoring is not permitted. The bow must be shot using the "Mediterranean" loose (one finger above the arrow nock) or fingers directly below the arrow nock (index finger no more than 2 mm below nock), with one fixed anchor point. The athlete must choose either Mediterranean or fingers under nock, but may not use both. Finger protection when shooting with fingers under the nock must have a continuous surface or connected surface, with no ability to shoot split finger. When using the Mediterranean loose a separator between the fingers to prevent pinching the arrow may be used.

Na rozdiel od divízie "holý luk", v tejto divízii nie je povolené strelcovi pridaťť na chránič akékoľvek značky. Vzhľadom na spôsob streľby (stringwalking nie je povolený) by však ani nemali zmysel. Keďže sa strelec môže rozhodnúť, či bude strieľať "stredomorským" spôsobom (jeden prst nad šípom a ostatné pod ním) alebo všetky prsty hneď pod šípom, a nesmie to počas súťaže meniť, strelci strieľajúci spôsobom "všetky prsty pod šípom" musia mať chránič prstov súvislý (bez zárezu na šíp). Ak strelec strieľa "stredomorským spôsobom", môže mať na chrániči prstov separátor prstov. Pravidlá nepovoľujú ani použitie ukotvovacej platničky.

 

Dlhý luk

Finger protection in the form of finger stalls or tips, gloves, or shooting tab or tape, to draw and release the string is permitted, provided they do not incorporate any device that shall assist the athlete to hold, draw and release the string.
An anchor plate or similar device attached to the finger protection (tab) for the purpose of anchoring is not permitted. The bow must be shot using the "Mediterranean" loose (one finger above the arrow nock) or fingers directly below the arrow nock (index finger no more than 2 mm below nock), with one fixed anchor point. The athlete must choose either Mediterranean or fingers under nock, but may not use both. Finger protection when shooting with fingers under the nock must have a continuous surface or connected surface, with no ability to shoot split finger. When using the Mediterranean loose a separator between the fingers to prevent pinching the arrow may be used.

Znenie je totožné s pravidlami pre divíziu "inštinktívny luk", nespomínajú sa iba značky na chrániči, ktoré beztak vzhľadom k spôsobu streľby nemajú zmysel.

fk