Denisa Baránková 1. miesto OL juniorky, Maroš Machán 1. miesto OL kadeti, Veronika Bajnóciová 1. miesto VI kadetky

Lukáš Katona 2. miesto HL juniori, Viktor Szabó 3. miesto OL chlacpi do 12 rokov, Viliam Srdoš 3. miesto KL juniori

Všetci víťazi Petržalského pohára za dobu existencie našeho klubu. Ročník 2008 bol prvý, na ktorom sme sa zúčastnili ako LK Bratislava.

Ondrej Franců 1. miesto OL muži, Vladimír Hurban 1. miesto KL vetráni,

Iveta Kundracikova 2. miesto HL ženy, František Kundracik 3. miesto HL muži, Peter Vida 3. miesto KL muži