Denisa Baránková 1. miesto OL ženy, Juraj Sestrienka 1. miesto HL muži

Vladimír Hurban jun. 2. miesto OL muži, Viktória Čižmárová 3. miesto OL. ženy, Ondrej Franců 3. miesto OL muži