Zverejňovanie informácií v informačnom systéme športu.

§ 99

(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

§ 104

(3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

 

Zmluvy 

Západoslovenská energetika, zmluva o sponzoringu    zmluva    použitie prostriedkov