LK Bratislava je hlavne športový lukostrelecký klub. Robíme lukostreľbu pre radosť ale s cieľom prípravy strelcov na súťaže, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou našej činnosti.

Klub sa snaží o rozvoj športovej lukostreľby, podporu mládeže a telesne postihnutých športovcov.   

Naši členovia strieľajú zo všetkých typov lukov, dôležitá je snaha na sebe pracovať, zlepšovať sa a baviť sa lukostreľbou a zúčastňovať sa súťaží. Rovnako klub pravidelne organizuje súťaže, či už celoslovenské alebo medzinárodné.

Členovia klubu, mládežnícky reprezentanti SR na Veronicas Cupe v Kamniku.

 

LK Bratislava je členom:

  • Slovenského lukostreleckého zväzu
  • Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D
  • Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov
  • Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov