• Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE“.

Z tohoto „POTVRDENIA“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Ak ste ako dobrovoľník odpracoval viac ako 40 hodín, môžete poukázať až 3% z dane, potrebujete priložíť

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane    tlačivo vyhlásenia

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov:    Lukostrelecký klub Bratislava
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Ľuda Zúbka 3170/29
Právna forma:                              občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO):             37927281

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.