Cieľom dobrého tréningu je upraviť vašu prípravu, aby čo najpresnejšie odzrkadľovala súťaž. Toto vám umožní trénovať zručnosti potrebné v súťaži a identifikovať postupy na zvýšenie vašej výkonnosti pod tlakom. Preto musí mať tréning svoju štruktúru, najčastejšie tak, aby napodobňoval súťažné podmienky, či už obmedzeným počtom tréningových šípov pred skórovanými sadami, strieľaním sád po 3 šípoch, strieľaním v časovom limite a skórovaním. Strieľanie pod tlakom môže byť simulované strieľaním proti klubovým kolegom. Ďalším dôležitým bodom je vytvorenie efektívneho predsúťažného „rituálu“, ktorý Vás naštartuje na súťaž mentálne aj fyzicky.

Do súťaže aj tréningu by ste mali vstupovať s plánom, ktorý pokrýva vaše očakávania. Po tréningu alebo súťaži si musíte spraviť analýzu toho čo ste dosiahli. Analýza výsledkov a činnosti je dôležitá spätná väzba a mala by obsahovať analýzu zásahov na čistom terči, veľkosť sústrelu, nastavenie zameriavača a jeho zmeny, kde končia zle vystrelené šípy a podobne.

Tu je príklad formátu tréningu, ktorý je však potrebné upraviť podľa špecifických požiadaviek na prípravu jednotlivých strelcov.

Rozohriatie bez luku (10 min)

  • rozhýbanie, cvičenie s expanderom
  • upriamenie koncentrácie na skóre, ktoré plánujete streliť
  • mentálne nabudenie na očakávanie a výkon

Tieto aspekty plánovania výkonnosti sú osobné a individuálne, ale mali by obsahovať nejaké formy cieľov, napríklad predpokladané skóre.

Oťukávanie (20 min)

Tréning ako pri normálnej súťaži 2 minúty na sadu (4 minúty vonku) s 2 minútovou prestávkou pred vytiahnutím šípov. Takže máte čas na maximálne 4 tréningové sady.

Počítané šípy (50 min)

30 šípov v sadách po 3 šípy (36 šípov vonku) za 2 minúty a 2 minútovou prestávkou pred vytiahnutím šípov a zapísaním výsledkov

Je možné použiť rôzne spôsoby na zvýšenie tlaku na strelca ako napríklad: počítanie bodov, ktoré som stratil, strieľať proti inému strelcovi alebo strieľať tesne po zvýšenej fyzickej námahe napríklad 10 drepov alebo klikov pred sadou.
Pracovanie na vyrovnávaní sa s týmto tlakom, využitie času a rytmu vo váš prospech.

Nácvik techniky (30 min)

ďalších maximálne 24 šípov

Obsah by mal vychádzať z výsledkov počítaných sád a mali by sa striedať 3 rôzne cykly, sady po jednom šípe, toto naruší prirodzený rytmus streľby a učí strelca, že musí byť schopný „zapnúť“ a „vypnúť“ na povel, tak ako v elimináciách a rozstreloch. Pomôže grafický záznam zásahov, aby sme demonštrovali nastavenie zameriavača a zlepšili sústrel.  Ďalšia možnosť je rýchle strieľanie, 3 šípy za 30 sekúnd, respektíve za 60 sekúnd pre kladkové luky. 

Záver (15 min)

Posledných 12 šípov pri čo možnom najväčšom psychickom tlaku, streľba iba na 10 m, sady po 3 šípy za 2 minúty.

Záznam

Každý tréning by mal mať záznam, minimálne záznam skóre, čo sme spravili alebo menili na technike a náradí, 3 dobré a 3 zlé veci z tréningu, ktoré po vyhodnotení budú určujúce pre úpravu tréningového procesu.

podľa performance archery