Určenie hodnoty šípu v terči je jednou z hlvných povinností rozhodcu, aj z toho dôvodu, že toto rozhodnutie je konečné a už nemôže revidované ani na základe protestu. Toto je postup, ktorý by mal dodržať rozhodca a vz ako strelec máte právo ako ho vyžadovať.

Ako teda postupovať pri určení hodnoty šípu? Tu sú hlavné zásady:

  1. Vždy je potrebné použiť lupu.
  2. Vždy je potrebné si pozrieť šíp z oboch strán – jedenkrát.
  3. Vždy je potrebné pozrieť šíp z uhla čo najviac sa približujúcemu 90 stupňov.
  4. Pokúste sa vyhnúť dotyku šípu alebo terča a terčovnice.
  5. Jasne ohláste hodnotu šípu.
  6. Overte, že táto hodnota bola aj zapísaná do bodovačky.

Nikdy sa nepýtajte komu daný šíp patrí, ani nekomentuje ako je ťažké posúdiť jeho hodnotu.

Ak chýba deliaca čiara medzi bodovacími hodnotami, je občas nutné pozrieť sa na šíp priamo spredu, aby bolo možné si predstaviť chýbajúcu deliacu čiaru. Toto urobte až vtedy, ak ste pozreli šíp lupou z oboch strán.

Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje deliaca čiara medzi 2 a 3 a tiež medzi 4 a 5.

 

Ako určiť hodnotu šípu, ktorý ostal v zapichnutý terčovnici tak, že z prednej strany ho nie je vidieť?

Najprv je potrebné pokúsiť sa určiť hodnotu šípu odmeraním vzdialenosti buď od ostatných šipov alebo okraja terčovnice.

Ak to nie je možné, je potrebné zapísať hodnoty všetkých ostatných šípov na danej terčovnici, a následne sa pokúsiť vytlačiť dotknutý šíp späť.

Pri vytláčaní je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť tomu, aby ste tlačili šíp pod tým istým uhlom ako do terčovnice vnikol.

 

Nikdy zbytočne nepredlžujte rozhodnutie o hodnote šípu. Ak neviete rozhodnúť, musíte šípu priznať vyššiu bodovú hodnotu. Toto pravidlo je platné pre všetky vaše rozhodnutia. Strelec má "výhodu z pochybností"  - Benefit of the doubt

 

vph podľa "Manuálu pre rozhodcov"