Nasledujúce testy slúžia na trénovanie a otestovanie schopnosti sústrediť sa. 

 

Reakcia na zmenu farby

Tento test trénuje schopnosť krátkodobého sústredenia (do 10s) a vyhodnocuje ju na základe vašej reakcie na zmenu farby. Opakuje sa 6-krát a zobrazí sa priemerná doba medzi zmenou farby a Vašou reakciou. Počet opakovaní a časy oneskorenia simulujú 6 výstrelov z luku.

Návod: Klepnite do obrazovky alebo do klávesnice a čakajte, kým sa červený obdĺžnik zmení na zelený. Okamžite po zmene farby na zelenú klepnite do obrazovky alebo do klávesnice. Vyhodnocuje sa Vaše oneskorenie v milisekundách.

Pre Vašu informáciu: rýchlosť reflexov býva typicky 200 - 400 ms. Ak Vám v teste vychádzajú výrazne vyššie hodnoty, potom je pravdepodobne príliš pomalý Váš počítač alebo internetový prehliadač.

 

Reakcia na zvukový signál

Tento test trénuje schopnosť krátkodobého sústredenia (do 10s) a vyhodnocuje ju na základe vašej reakcie na zvukový signál. Opakuje sa 6-krát a zobrazí sa priemerná doba medzi zvukovým signálom a Vašou reakciou. Počet opakovaní a časy oneskorenia simulujú 6 výstrelov z luku.

Návod: Klepnite do obrazovky alebo klávesnice a čakajte, kým nezaznie zvukový signál. Okamžite po zaznení zvukového signálu klepnite do obrazovky alebo klávesnice. Vyhodnocuje sa Vaše oneskorenie v milisekundách.

Pre Vašu informáciu: rýchlosť reflexov býva typicky 200 - 400 ms. Ak Vám v teste vychádzajú výrazne vyššie hodnoty, potom je pravdepodobne príliš pomalý Váš počítač alebo internetový prehliadač.

 

Hľadanie vybraných čísel v tabuľke

Tento test trénuje schopnosť strednodobého sústredenia (1 minúta) pomocou hľadania čísel v tabuľke. Opakuje sa 3-krát a zobrazí sa celkový počet nájdených čísel.

Návod: Klepnite do obrazovky a potom postupne v tabuľke klepnite na čísla v takom poradí, ako sú uvedené v riadku pod tabuľkou.

Pre Vašu informáciu: 20 a viac nájdených čísel je dobrý výsledok, nad 27 nájdených čísel je vynikajúci výsledok.

 

Hľadanie všetkých čísel v tabuľke v stanovenom poradí

Tento test trénuje schopnosť dlhodobého sústredenia (cca 10 minút - podľa Vašich schopností) pomocou hľadania čísel v tabuľke. Vyhodnocuje sa čas potrebný na nájdenie všetkých čísel v poradí.

Návod: Klepnite do obrazovky a potom postupne v tabuľke klepnite na čísla v poradí 0 - 99 alebo 99-0 podľa toho, ako je uvedené v riadku pod tabuľkou.

Pre Vašu informáciu: čas pod 10 minút je dobrý a pod 6 minút vynikajúci.

 

Ak sa vám lepšie pracuje s perom a papierom, tak posledné dva testy máme aj ako excel súbor, kde si môžete vygenerovať a vytlačiť vždy nové a jedinečné usporiadanie čísel. Takto si môžete skrátiť čas keď budete bez internetu.

Pre vytvorenie nového testu kliknite na tlačidlo "New". V prípade, že sa Vám pri otváraní súboru zobrazí bezpečnostné upozornenie, musíte kliknúť na tlačidlo "Povoliť obsah" prípadne "Enable Content" alebo podobné, podľa verzie vášho excelu
 

fk