Na súťaži sa môže stať, že strelec po zapísaní hodnôt šípov do bodovačky tieto zabudne vytiahnuť a nechá ich v terčovnici a toto si uvedomí až momente, keď je spustená súťaž a už nemá možnosť sa vrátiť k terčovnici po ne.

Pravidlá s takouto situáciou počítajú a jasne hovoria, kto je zodpovedný a ako postupovať. Nájdeme popísané v knihe 3 pravidiel World Archery.

The Director of Shooting shall see that, wherever possible following scoring, no arrows are left in the target butts before any signal is given to continue shooting.

Za kontrolu, že neostali žiadne šípy v terčovniciach je zodpovedný DOS, čiže riadiaci streľby, predtým, ako dá pokyn na pokračovanie streľby.

If arrows are accidentally left in the target butt, the shooting shall not be interrupted. An athlete may shoot that end with other arrows or make up the arrows lost after shooting over that distance has been completed. A Judge shall participate in the scoring of that end, making sure that the arrows which have remained in the target butt from the previous end were entered in the athlete’s scorecard before any arrows are withdrawn from the target butt.

Ak teda ale dôjde k danej situácii, streľba v aktuálnej sade sa neprerušuje. Strelec môže vystreliť ďalšie šípy, čo predpokladá, že má dostatok šípov alebo dostreliť šípy, ktoré takto stratil keď sa dostrieľa daná vzdialenosť, čím je myslené po 6. alebo 12. sade v terčovej lukostreľbe a alebo po 10. a 20. sade v halovej lukostreľbe. 
Ak strelec má dostatok šípov a vystrelí ich do terčovnice ako ďalšie šípy, skórovania tejto sady sa zúčastní rozhodca, ktorý overí, že šípy s predchádzajúcej sady už boli zapísané.

In the event of an athlete leaving arrows he may use others provided a Judge is informed before shooting begins.

Rovnako, môže strelec použiť aj iné ako svoje šípy, ak o tom informuje rozhodcu pred začiatkom streľby.

Dokonca pre túto situáciu nie je na rozdiel od neskorého príchodu alebo poruchy náradia limit na počet dostrelených šípov, aj keď spraviť rovnakú chybu viackrát počas súťaže by bolo hlúpe zo strany strelca i rozhodcu.

 

vph