Dĺžka náťahu je pri lukostreľbe dôležitá. Ovplyvňuje spôsob a presnosť streľby a samozrejme aj výber náradia. Vedieť správnu dĺžku svojho náťahu je kritické hlavne pre ľudí, ktorí plánujú si kúpiť svoj prvý kladkový luk, je to jeden z parametrov kladkového luku, ktorého zmena niečo stojí.

Skúsme si popísať aspoň dve metódy určenia dĺžky náťahu.

Prvá, veľmi jednoduchá a človek ju vie použiť aj sám využíva na výpočet rozpätie rúk strelca. U strelca so štandardnou postavou, je rozpätie rúk zhodné s výškou, takže prvý odhad si viem vypočítať z hlavy. Som vysoký 178 cm, čo je 70,00 palca delené 2,5 je 28 palcov. Presnejší údaj samozrejme získame odmeraním rozpätia rúk.

Existuje aj druhý vzorec ktorý tiež používa ako vstupný parameter rozpätie rúk strelca. Tento odpočíta najprv 15 palcov a výsledné číslo delí dvomi. V tomto prípade by som ako dĺžku náťahu dostal 55 delené 2 čo je 27,5 palca. Obe tieto čísla poskytujú dobrý základ pre výber luku a jeho ďalšie nastavenie.

Druhá možnosť je trošku zložitejšia a vychádza z pozície pri streľbe. Postavím sa do priameho postoja s nohami na šírku ramien. Zdvihnem ruku v ktorej držím luk (bez luku) pred seba ako pri streľbe a zovriem dlaň v päsť. Pristúpim v tejto pozícii ku stene aby som sa päsťou dotkol steny a otočím hlavu smerom k stene. Následne poprosím niekoho aby odmeral vzdialenosť od steny nad päsťou ku kútiku mojich úst. Táto vzdialenosť v palcoch je môj náťah.

 vph