Pre rok 2021 sa objavili aj zmeny čo sa týka pravidiel lukostreľby podľa World Archery. Týchto zmien je viacero a tu sú tie, ktoré sa nás asi najviac dotknú.

Terčová lukostreľba

Rozstrel už bude len na jeden šíp. Doterajšie pravidlá hovorili, že ak v súťaži jednotlivcov obaja strelci pri rozstrele strelia 10 alebo v divízii kladkový luk X, rozstrel sa opakuje a až pri tomto druhom šípe rozhoduje o víťazovi menšia vzdialenosť šípu od stredu terča. Nové pravidlá hovoria, že sa takto rozhoduje už prvým šípom.

Terčová lukostreľba

Náradie – holý luk. Nový bylaw hovorí, že koniec stredovej omotávky na tetive holého luku nesmie končiť v rovine pohľadu strelca. (WA kniha pravidiel 3, 11.4.2.1) Náradie povolené pre strelcov z holého luku nájdete v dvoch knihách, vo WA knihe praviel 3 – terčová lukostreľba 11.4 a vo WA knihe pravidiel 4 -terénna a 3d lukostreľba 22.3.

Terénna a 3d lukostreľba

Pre terénnu a 3D lukostreľbu je niekoľko zmien s ktorými sa na súťažiach na Slovensku na 99 percent nestretneme nakoľko sa týkajú eliminácii a finále. Zmeny v elimináciách (WA kniha pravidiel 2, 4.5.3.3.6, 4.5.3.3.10 a 4.5.3.3.11), pozícia strelcov pri kolíku počas rozstrelu (WA kniha pravidiel 4, 23.1.4). Ďalšie zmeny sa týkajú skórovania a rozstrelov (WA kniha pravidiel 4, 25.3.xx)
Zmeny pravidiel WA knihy 4 pre 3D a terénnu lukostreľbu nájdete na nasledovnom linku.