Denisa Baránková 1.miesto OL ženy, Kristína Rorstas 1.miesto HL ženy, Soňa Vidová 3. miesto KL ženy, Vladimír Hurban jun 3. miesto OL muži

K. Rostas E. Beinrohr F. Kundracik 1. miesto HL team, S. Vidová, V. Hurban P. Vida 1. miesto KL team,

D. Baránková O. Franců, V. HUrban jun 2. miesto OL team 

Denisa Baránková 1. miesto juniorky OL, Ondrej Franců 2. miesto junior OL

Denisa Baránková 1. miesto OL juniorky, Maroš Machán 1. miesto OL kadeti, Veronika Bajnóciová 1. miesto VI kadetky

Lukáš Katona 2. miesto HL juniori, Viktor Szabó 3. miesto OL chlacpi do 12 rokov, Viliam Srdoš 3. miesto KL juniori