V komornej atmosfére sa 5.7.2022 sa s podporou Športového centra polície a Hlavného mesta SR Bratislavy uskutočnil nultý ročník súťaže Dúbravský šíp.

Výsledky na tomto linku.

Daniel Medveczky 1. miesto OL kadeti, Peter Tittel 1.miesto HL juniori

Maroš Machán 2. miesto OL juniori, Gabriel Sedlmair 2. miesto OL chlapci do 12 rokov, Surya Huttinger 2. miesto HL juniorky, Hanka Kubanova 2. miesto HL kadetky

Tomáš Sladek 3. miest OL juniori, Tomáš Fraštia 3 miest HL chlapci do 12 rokov

Denisa Baránková 1. miesto OL ženy, Vladimír Hurban jun. 1. miesto OL muži, František Kundracik 1. miesto HL veteráni, Iveta Kundracikova 1. miesto HL veteránky

Vladimír Hurban 2. miesto KL veteráni, Nina Némethová 3. miesto OL ženy, Daniel Medveczky 3. miesto OL muži

M. Machán D. Medveczky M.Zapletal 1. miesto OL družstvá
D. Baránková O. Franců V. Hurban jun. 3. miesto OL družstvá